Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Gmina Podedwórze
Nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna z wyodrębnionymi pojemnikami, nieruchomości letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody działkowe)

Miejscowości:

Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze
Nieruchomości niezamieszkałe (placówki oświatowe, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, cmentarze)

Miejscowości:

Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze

Nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna z wyodrębnionymi pojemnikami, nieruchomości letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody działkowe)

Miejscowości: Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze
Nieruchomości niezamieszkałe (placówki oświatowe, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, cmentarze)

Miejscowości: Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych I półrocze 2023 – nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna – z wyodrębnionymi pojemnikami, nieruchomości letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe), ogrody działkowe.

GMINA PODEDWÓRZE

MIEJSCOWOŚCI: ANTOPOL, BOJARY, GRABÓWKA, HOŁOWNO, KANIUKI, MOSTY, NIECIELIN, NOWE MOSTY, OPOLE, PIECHY, PODEDWÓRZE, RUSIŁY, ZALISZCZE

https://mzcwlodawa.pl/pdf23/pd_zam_1.pdf

Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM ODBIORU.pdf)HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH[PDF]637 kB
Nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna z wyodrębnionymi pojemnikami, nieruchomości letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody działkowe)
 
Miejscowości: Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze
 
 
Nieruchomości niezamieszkałe (placówki oświatowe, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, cmentarze)
 
Miejscowości: Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA II PÓŁROCZE 2021 ROKU ZABUDOWA JEDNORODZINNA, NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE, OGRODY DZIAŁKOWE GMINA PODEDWÓRZE

Dodatkowe informacje