POIG

Bezpłatne szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z usług online

Urząd Gminy Podedwórze informuje, iż w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” organizowane będą bezpłatne szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z usług online dla mieszkańców gminy Podedwórze. Do udziału w szkoleniach zachęcamy zwłaszcza osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, a także posiadające niewielką wiedzę w wyżej wymienionym zakresie.

Szkolenia będą odbywały się w terminach uzgodnionych z Biurem Projektu, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu, która została wyposażonych w sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Chęć udziału w szkoleniach prosimy zgłaszać osobiście do Biura Projektu, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 83 379 52 27.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu (Urząd Gminy Podedwórze, pokój 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

 

„Dotacje na Innowacje" –  „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 __________________________________________________________

Uruchomienie usługi HelpDesk

„Dotacje na Innowacje" –  „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Uruchomienie usługi HelpDesk do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”

Urząd Gminy Podedwórze, informuje o zakończonych pracach w zakresie części I zamówienia publicznego tj. dostarczenie, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych i jednostek podległych w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny".

W związku z zakończeniem prac na dostawy sprzętu komputerowego, została uruchomiona usługa HelpDesk, dzięki której Użytkownicy będą mogli zgłaszać usterki spowodowane nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu, problemami z programem antywirusowym, pakietem biurowym, kontrolą rodzicielską oraz przeglądarką internetową.

NUMER TELEFONU HELP DESK: 797 954 037, pod którym można zgłaszać usterki czynny jest w dni robocze od 9:00 – 17:00. Usługa będzie aktywna do 31.10.2015 r.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu (Urząd Gminy Podedwórze, pokój 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

Wyniki rekrutacji do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”

Lista beneficjentów ostatecznych, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie i otrzymają zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu:

Lp.

Numer formularza zgłoszeniowego

1.

17/2014

2.

28/2014

3.

32/2014

4.

5/2014

5.

34/2014

6.

12/2014

7.

13/2014

8.

7/2014

9.

11/2014

 Lista rezerwowa:

Lp.     

Numer formularza zgłoszeniowego

1.

26/2014

2.

18/2014

3.

22/2014

4.

37/2014

5.

10/2014

6.

2/2014

7.

19/2014

8.

14/2014

9.

3/2014

10.

31/2014

 

     W przypadku pierwszych 6 osób z listy rezerwowej istnieje duża możliwość zakwalifikowania się do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”, pod warunkiem akceptacji Wyższej Instytucji tj. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, lecz na ostateczną decyzję należy jeszcze poczekać, o czym zostaną Państwo poinformowani  telefonicznie.

     Szczegółowych informacji udziela Asystent koordynatora projektu – Marta Kiryczuk w biurze projektu (Urząd Gminy Podedwórze pokój Nr 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

Dotacje na Innowacje „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

<<<wersja PDF>>>

__________________________________________________________

Podpisanie umów z uczestnikami projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

     Z dniem 10 lipca 2014 r. (czwartek) Urząd Gmin Podedwórze zaprasza uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

Podpisanie umowy będzie miało miejsce w Biurze Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Podedwórze (pokój 13).

Szczegółowych informacji udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

_______________________________________________________

 

Dodatkowe informacje