POIG

Urząd Gminy Podedwórze informuje, iż w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” organizowane będą bezpłatne szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z usług online dla mieszkańców gminy Podedwórze. Do udziału w szkoleniach zachęcamy zwłaszcza osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, a także posiadające niewielką wiedzę w wyżej wymienionym zakresie.

Szkolenia będą odbywały się w terminach uzgodnionych z Biurem Projektu, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu, która została wyposażonych w sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Chęć udziału w szkoleniach prosimy zgłaszać osobiście do Biura Projektu, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 83 379 52 27.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu (Urząd Gminy Podedwórze, pokój 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

 

„Dotacje na Innowacje" –  „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 __________________________________________________________

„Dotacje na Innowacje" –  „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Uruchomienie usługi HelpDesk do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”

Urząd Gminy Podedwórze, informuje o zakończonych pracach w zakresie części I zamówienia publicznego tj. dostarczenie, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych i jednostek podległych w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny".

W związku z zakończeniem prac na dostawy sprzętu komputerowego, została uruchomiona usługa HelpDesk, dzięki której Użytkownicy będą mogli zgłaszać usterki spowodowane nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu, problemami z programem antywirusowym, pakietem biurowym, kontrolą rodzicielską oraz przeglądarką internetową.

NUMER TELEFONU HELP DESK: 797 954 037, pod którym można zgłaszać usterki czynny jest w dni robocze od 9:00 – 17:00. Usługa będzie aktywna do 31.10.2015 r.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu (Urząd Gminy Podedwórze, pokój 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

Lista beneficjentów ostatecznych, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie i otrzymają zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu:

Lp.

Numer formularza zgłoszeniowego

1.

17/2014

2.

28/2014

3.

32/2014

4.

5/2014

5.

34/2014

6.

12/2014

7.

13/2014

8.

7/2014

9.

11/2014

 Lista rezerwowa:

Lp.     

Numer formularza zgłoszeniowego

1.

26/2014

2.

18/2014

3.

22/2014

4.

37/2014

5.

10/2014

6.

2/2014

7.

19/2014

8.

14/2014

9.

3/2014

10.

31/2014

 

     W przypadku pierwszych 6 osób z listy rezerwowej istnieje duża możliwość zakwalifikowania się do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”, pod warunkiem akceptacji Wyższej Instytucji tj. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, lecz na ostateczną decyzję należy jeszcze poczekać, o czym zostaną Państwo poinformowani  telefonicznie.

     Szczegółowych informacji udziela Asystent koordynatora projektu – Marta Kiryczuk w biurze projektu (Urząd Gminy Podedwórze pokój Nr 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

Dotacje na Innowacje „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

<<<wersja PDF>>>

__________________________________________________________

     Z dniem 10 lipca 2014 r. (czwartek) Urząd Gmin Podedwórze zaprasza uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

Podpisanie umowy będzie miało miejsce w Biurze Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Podedwórze (pokój 13).

Szczegółowych informacji udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

_______________________________________________________

 

Dodatkowe informacje