Postępowania Środowiskowe

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SOŚ.6220.11.2017 z dnia 20 lipca 2017 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L od km 3+900 do km 5+770". 21 lipiec 2017 Stanisław Zieliński
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L od km 3+900 do km 5+770", 21 lipiec 2017 Stanisław Zieliński
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L od km 3+ 900 do km 5+ 770". 12 lipiec 2017 Stanisław Zieliński
Obwieszczenie 08.06.2017 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej 1096 L od km 3+900 do km 5+770 08 czerwiec 2017 Krzysztof Chilczuk
Zawiadomienie 08.06.2017 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej 1096 L od km 3+900 do km 5+770 08 czerwiec 2017 Krzysztof Chilczuk
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej 1096 L od km 3+900 do km 5+770 08 czerwiec 2017 Krzysztof Chilczuk
Decyzja - Modernizacja ujęcia wody ”PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową… 23 czerwiec 2016 Stanisław Zieliński
Informacja - Modernizacja ujęcia wody ”PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową… 22 czerwiec 2016 Stanisław Zieliński
Informacja o wydanej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia - Modernizacja ujęcia wody ”PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową… 09 grudzień 2015 Stanisław Zieliński
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Modernizacja ujęcia wody ”PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową… 27 listopad 2015 Stanisław Zieliński

Dodatkowe informacje