GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2017 )Podprogram 2017, którego celem  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej :

  • 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej

  • 1 028,00 dla osoby w rodzinie

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w GOPS Podedwórze pod nr tel.

83 3795037 oraz na na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje,

iż od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane są wnioski na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenie wychowawcze (500+)

Wzory wniosków obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2017r. są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

 

    30 czerwca 2017 r. zakończył się Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  ( FEAD) Podprogram 2016
   Z programu skorzystało 233 osoby wydano 1575 paczek następujących produktów żywnościowych: makaron świderki, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.
   W trakcie realizacji programu prowadzone były działania towarzyszące , odbyły się 4 warsztaty edukacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu poszukuje kandydatów do pełnienia
funkcji rodzin wspierających.
Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2017r. Poz. 697)
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 2.pdf) Załącznik nr 2[Oświadczenie kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej - PDF]78 kB
Pobierz plik (Załącznik 1.pdf)Załącznik nr 1[WNIOSEK kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej - PDF]55 kB

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PODEDWÓRZU
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. zostają zmienione godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu który czynny będzie :
 
poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 15.00
wtorek od godz. 7.00 do godz. 15.00
środa od godz. 7.00 do godz. 15.00
czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00
piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Podedwórzu  przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Jest to krajowy program operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzenim FEAD.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo  TUTAJ

W związku ze zmianami kadrowymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu informujemy, że od dnia 16 grudnia 2014r. pełniącym obowiązki  Kierownika GOPS jest pani Ewa Zielonka, natomiast od dnia 01 grudnia 2014r. Głównym Księgowym GOPS jest Pani Iwona Szymańska.

           

            Ponadto zawiadamiamy, iż od 01 stycznia 2015r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Podedwórzu ustalono zmianę godziny pracy pracowników tj:

 

Poniedziałek 700-1500

Wtorek          700-1500

Środa             700-1500

Czwartek       700-1500

Piątek            700-1500

Podkategorie

Dodatkowe informacje