MZC

Międzygminny Związek Celowy
został powołany w 2005. W chwili obecnej do Związku należy siedem samorządów z trzech powiatów: włodawskiego, bialskiego i parczewskiego.
Od 1 lipca 2013 roku gminy w całej Polsce są zobowiązane do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Całkowicie zmienił się system odbioru i zagospodarowania odpadów.
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie przejął obowiązki w zakresie realizacji tej ustawy od gmin zrzeszonych w MZC, a więc: gminy miejskiej Włodawa, gminy: Hańsk, Hanna, Stary Brus, Podedwórze, Sosnówka, Sławatycze.

Wzór wypełnienia formularza zapłaty za odpady.

kliknij aby powiększyć

Od 1 lipca 2013 r. zmienia się klasyfikacja odpadów przypominamy że do:

odpadów mokrych zaliczane będą:

 • · organiczne odpady kuchenne (torebki po herbacie expresowej, obierki)
 • · odpady pochodzenia roślinnego (gałęzie, trawa, liście,owoce),
 • · odpady z bytowania zwierząt domowych,
 • · zmiotki, kurz z odkurzaczy, popioły z pieców i kominów domowych w odrębnym opakowaniu,
 • · pieluchy, pielucho majtki, podpaski

odpady suche to:

 • · odpady szklane, ceramiczne,
 • · odpady metalowe,
 • · tworzywa sztuczne,
 • · papier, tektura,
 • · odpady łazienkowe,
 • · odpady opakowaniowe (jedno i wielomateriałowe, np. kartony po mleku i napojach, opakowania  po maśle, margarynie, serkach)
 • · odpady tekstylne

Żarówki, baterie, sprzęt elektroniczny i elektryczny zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i zbierane będą oddzielnie.

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska: Pracowników fizycznych

 

_________________________________________________________________

     Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych

 

- Szczegóły do pobrania w formacie PDF

- Link do strony z ogłoszeniem

____________________________________________________________________

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie
22 – 200 Włodawa
ul. Żołnierzy WiN 22
ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze :
Inspektora ds. BHP i Kadry

- szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF

http://www.zzowlodawa.bip.mbnet.pl/

_____________________________________________________________________

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW we Włodawie
22–200 Włodawa
ul. Żołnierzy WiN 22
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
KSIĘGOWY

- szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF 

 

http://www.zzowlodawa.bip.mbnet.pl/

___________________________________________________________________

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie

22 – 200 Włodawa

ul. Żołnierzy WiN 22

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

Informatyk

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

_____________________________________________________________________

     Ogłoszenie o zamówieniu na: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.


Szczegóły do pobrania w formacie PDF

 

__________________________________________________________________

     Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, realizując projekt
„Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu
utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów”, w ubiegłym tygodniu ogłosił
postępowanie przetargowe na zintegrowany system obsługi do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu zakładu. Oceniając postęp
robót budowlano-montażowych, można stwierdzić, że realizacja inwestycji przebiega
stosunkowo sprawnie i wszystko na to wskazuje, iż zakończy się w zaplanowanym terminie.

 

Więcej informacji do pobrania w formacie PDF

Dodatkowe informacje