„Popołudnie z kulturą”
Pod takim hasłem Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu zorganizowała 7 czerwca br. spotkanie, którego gośćmi byli:
- pan Krzysztof Kołtun – poeta, etnograf, kolekcjoner kresowy, duchowy i praktyczny przewodnik po Kresach, autor m.in. książki pt. „Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu”,
- pan Jacek Gaj – recenzent w/w książki, którą przygotowywał do druku oraz napisał do niej wstęp,
- pani Ewa Koziara – autorka książki „Antopol – Tokary. Wskrzeszone wspomnienia”.


„Popołudnie z kulturą” rozpoczęła p. Małgorzata Semeniuk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu, która powitała uczestników oraz zaproszonych gości, wśród których był p. Krzysztof Chilczuk – Wójt Gminy Podedwórze. Następnie wystąpili uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu, którzy zaprezentowali wybrane wiersze p. Krzysztofa Kołtuna. Ich występ okazał się ogromną niespodzianką dla samego autora, który następnie opowiadał o swoich pasjach, czytał wybrane wiersze, a przy tym wspominał wielkich twórców literatury, m.in. Juliusza Słowackiego, Elizę Orzeszkową i Józefa Ignacego Kraszewskiego. W swoich wypowiedziach podkreślał wielokrotnie, że największą wartością jest człowiek. Wspólnie z p. Jackiem Gajem wspominał pracę nad książką pt. „Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu” – z niesamowitą pasją opowiadał o historii, Kresach i swoich przodkach.
W drugiej części spotkania p. Ewa Koziara opowiadała o swojej pracy nad książką „Antopol – Tokary. Wskrzeszone wspomnienia”, o rodzie Zaleskich oraz o Alicji Rudniewskiej.
Po wypowiedziach gości był czas na pytania i rozmowy, a najciekawszy okazał się temat historii i Kresów. Przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli okazję podzielić się również swoimi wspomnieniami.
„Popołudnie z kulturą” zakończyło się słodkim poczęstunkiem i kawą.
Foto: GBP w Podedwórzu i p. Iwona Kolada.

Dodatkowe informacje