Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim Sołtysom z Gminy Podedwórze
oraz wspierającym ich członkom Rad Sołeckich składamy najszczersze życzenia:
życzliwości, pomyślności, wytrwałości
w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz zadowolenia
i satysfakcji z pełnionej funkcji.

 

Dodatkowe informacje