W dniu 01 października 2019 r. w PSP w Parczewie zostały podpisane promesy na dofinansowanie jednostek OSP:   Podedwórze, Opole, Rusiły, Zaliszcze i Hołowno na łączną kwotę 25 000,00 zł.
Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana  na działalność statutową jednostek OSP – zakup mundurów, działalność kulturalno-edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie w/w jednostki otrzymały wsparcie po 5 000,00 zł.

Dodatkowe informacje