Gmina Podedwórze przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Podedwórze do dnia 15 maja 2020r.

Informacja wraz ze wzorem wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
LINKI:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 

Dodatkowe informacje