Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” osoby, z którymi zostały podpisane Umowy darowizny i został przekazany sprzęt komputerowy, zobowiązane są do składania przez dwa lata w okresach co 6 miesięcy  (od daty zakończenia projektu) oświadczeń zgodnie z poniżej załączonym wzorem.

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), na którego była zawarta umowa.

W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Podedwórzu w godzinach pracy urzędu w okresie 12.12.2023 – do 31.12.2023 r.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wzór oświadczenia.

Rozliczenie projektu zostało zatwierdzone przez Grantodawcę 7 czerwca 2023 r.

W związku z tym oświadczenia należy składać w terminach:  

I termin w okresie 12.12.2023r. – 31.12.2023r.

II termin w okresie 01.06.2024r. – 30.06.2024r.

III termin w okresie 01.12.2024r. – 31.12.2024r.

IV termin w okresie 01.06.2025r. – 30.06.2025r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie Podedwórze.docx)Oświadczenie - wersja edytowalna[PDF]54 kB
Pobierz plik (Oświadczenie Podedwórze.pdf)Oświadczenie[PDF]192 kB

Dodatkowe informacje