Już po raz czwarty Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich i Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Tematem przewodnim obecnej edycji będą „Polskie tradycje wielkanocne”.


Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z 2 etapów cząstkowych:
– oceny formalnej kart zgłoszeniowych

– oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.

Konkurs KGW

Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów
na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.
W II etapie Komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła – dokona wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 r. i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.
Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w czerwcu 2024 r.
Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą na etapie wojewódzkim Konkursu
2. i 3. miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy Laureatów.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 4. i 5. miejsce
– w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy–wyróżnienia. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.

Uczestnikami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaną zwycięzcy Konkursu na etapie wojewódzkim. Planowany termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: czerwiec 2024 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”
w Otrębusach. Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: „Polskie tradycje wielkanocne”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób. Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na potrzeby Konkursu:

– specjały kuchni regionalnej, o których mowa w § 12 pkt 1 Regulaminu Konkursu, obejmujące dwa specjały kuchni regionalnej, jedną autorską potrawę przygotowaną przez Koło, przystawkę przyrządzoną zgodnie z tradycją wielkanocną, jedną potrawę słodką
– inscenizację słowno–muzyczno–ruchową, o której mowa § 12 pkt 2 Regulaminu Konkursu, nie dłuższą niż 4 minuty.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024
w dniu Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.
Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję konkursową.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości :

  1. miejsce  – 10.000,00 zł brutto;
  2. miejsce  – 6.000,00 zł brutto;
  3. miejsce  – 4.000,00 zł brutto.

Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każdy członek Koła uczestniczący w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni).

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.

Finaliści Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.


Zaproszenie do udziału w IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich:

https://youtu.be/QhGy8I2Edxs

 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.pdf)Regulamin IV edycji Konkursu[PDF]489 kB

Dodatkowe informacje