19 marca 2024 r. odbyło się uroczyste podsumowanie inwestycji w gminie Podedwórze w 2023r.
Swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli goście: Starosta Parczewski Janusz Hordejuk wraz z Wicerzewodniczącą Rady Powiatu Samanta Lamczyk-Kaczorek, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Michał Mączka, Inspektorzy Nadzoru: Mariusz Czerwoniak, Konrad Wereszczyński, Piotr Bosek, wykonawcy inwestycji: AZEnergia Damian Dobrowolski, a także Zakład Usługowy KRECIK Barbara Kisiel - Państwo Barbara i Tadeusz Kisiel, Ks. Wiesław Sitarski Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Opole-Podedwórze, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Marzenna Chilimoniuk i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agnieszka Michalska.

Udział w uroczystościach wzięli również Radni Gminy Podedwórze, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy Piech i Niecielina.
Podczas uroczystego otwarcia drogi w Piechach, Pani Wójt Monika Mackiewicz-Drąg oraz przybyli goście przecięli wstęgę, a ks. Proboszcz poświęcił nowy odcinek drogi.
Następnie wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej w Podedwórzu na uroczysty obiad, który poprzedzony był wystąpieniem Pani Wójt Moniki Mackiewicz-Drąg, Starosty Janusza Hordejuka, przedstawiciela BGK Michała Mączki oraz sołtysa Podedwórza –
Haliny Kropiwiec.
Podsumowano następujące inwestycje, których realizacja zakończyła się w minionym roku:
I.    Montaż zeroemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Podedwórze.
Zakres projektu obejmował montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w dwóch budynkach użyteczności publicznej tj.:
•    budynku Zespołu Placówek Oświatowych i Gminnej Biblioteki Publicznej,
•    budynku świetlicy wiejskiej w Podedwórzu.
Wartość projektu: 1 227 540,00 zł
Dofinansowanie:   1 140 000,00 zł
Wkład własny:  87 540,00 zł

II.    Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Podedwórze.
W ramach projektu wybudowano zbiornik wyrównawczy na Stacji Uzdatniania Wody
oraz7przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wartość projektu: 648 733,37 zł
Dofinansowanie:   335 600,00 zł
Wkład własny: 313 133,37 zł

III.    Budowa dróg gminnych na terenie gminy Podedwórze:
•    droga 103809 L w m. Piechy od km 0+000 do km. 0+573 – dł 0,573 km,
•    droga 103815L w m. Niecielin od km. 0+012,51 do km 0+821,56 – dł. 0,809 km,
•    droga103809 L w m. Piechy od km 0+590 do km 1+1680 – dł 1,090 km,

Wartość inwestycji: 3 227 413,77 zł.
Dofinansowanie:   2 945 000,00zł
Wkład własny: 282 413,77 zł

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości i zaangażowanie w realizację kolejnych inwestycji służących mieszkańcom Gminy Podedwórze.

Dodatkowe informacje