Wójt Gminy Podedwórze informuje, iż w terminie od dnia 4 do 29 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy Podedwórze przyjmowane są wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".


Dofinansowanie można uzyskać w następujących przypadkach :

1. Demontaż, odbiór i utylizacja płyt eternitowych (zlokalizowanych na budynkach):
- niezbędne dokumenty:
a) wypełniony wniosek - wg wzoru
b) zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym bądź decyzja pozwolenie na budowę wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku

2. Odbiór i utylizacja płyt eternitowych zdjętych przed 6 maja 2004 r.(zalegających na posesji)
a) wypełniony wniosek - wg wzoru

3. Odbiór i utylizacja płyt eternitowych zdjętych po 6 maja 2004 r.(zalegających na posesji)
a) wypełniony wniosek - wg wzoru
b) Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

Dokładnych informacji udziela Antonina Słyszko, pok. nr 8, (Tel. 83 379 51 85)

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie : www.azbest.lubelskie.pl

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje