Gmina Podedwórze, na podstawie Zarządzenia Nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 21 kwietnia 2023 r oraz  Regulaminu otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021– 2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia zwanego dalej Regulaminem, informuje:
Jako oferta najkorzystniejsza, na podstawie kryteriów wyboru partnera określonych w Regulaminie wybrana  została oferta Partnera NGJ Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 2, 20-064 Lublin
 
I.    Partnerzy, którzy złożyli oferty.
       Gmina Podedwórze informuje, że w ww. naborze oferty złożyli następujący Partnerzy:
1.    NGJ Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 2, 20-064 Lublin
 
Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA.pdf)Informacja [PDF]305 kB

Dodatkowe informacje