Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie

22 – 200 Włodawa

ul. Żołnierzy WiN 22

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

Informatyk

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

_____________________________________________________________________

Dodatkowe informacje