ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW we Włodawie
22–200 Włodawa
ul. Żołnierzy WiN 22
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
KSIĘGOWY

- szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF 

 

http://www.zzowlodawa.bip.mbnet.pl/

___________________________________________________________________

Dodatkowe informacje