Od 1 lipca 2013 r. zmienia się klasyfikacja odpadów przypominamy że do:

odpadów mokrych zaliczane będą:

 • · organiczne odpady kuchenne (torebki po herbacie expresowej, obierki)
 • · odpady pochodzenia roślinnego (gałęzie, trawa, liście,owoce),
 • · odpady z bytowania zwierząt domowych,
 • · zmiotki, kurz z odkurzaczy, popioły z pieców i kominów domowych w odrębnym opakowaniu,
 • · pieluchy, pielucho majtki, podpaski

odpady suche to:

 • · odpady szklane, ceramiczne,
 • · odpady metalowe,
 • · tworzywa sztuczne,
 • · papier, tektura,
 • · odpady łazienkowe,
 • · odpady opakowaniowe (jedno i wielomateriałowe, np. kartony po mleku i napojach, opakowania  po maśle, margarynie, serkach)
 • · odpady tekstylne

Żarówki, baterie, sprzęt elektroniczny i elektryczny zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i zbierane będą oddzielnie.

Dodatkowe informacje