Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Premiera Mateusza Morawickiego rusza "Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej". Wojewodowie w dniu 11.06.2018r. zdecydowali jak podzielić dodatkowe 500 milionów zł, które rząd przeznaczył na ten cel w marcu.   Rząd sfinansuje budowę dróg lokalnych w tym zgodnie z listą rankingową województwa lubelskiego będzie dokonana inwestycja remontu drogi powiatowej nr 1615L na odcinku od 0+003 w m. Podedwórze do km 5+203 w m. Zaliszcze, stosownie ze złożonym wnioskiem Powiatu Parczewskiego.

Dodatkowe informacje