Urząd Gminy Podedwórze informuję, iż do dnia  17.09.2018 r. włącznie  przyjmowane są wnioski na stypendia szkolne. Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów oraz niezbędne druki dostępne są w Urzędzie Gminy Podedwórze pok. Nr 16 oraz pod nr tel. 83 379 51 85.

Dodatkowe informacje