pge Informacje o planowanych wyłączeniach prądu można sprawdzić na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.:

https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.

Dodatkowe informacje