Rolnicy z terenu Gminy Podedwórze, którzy podpisali protokoły suszowe proszeni są o ich odbiór, gdyż od 03-10-2019 r. można składać wnioski suszowe w ARiMR. Kserokopia protokołu podpisanego przez Wojewodę Lubelskiego jest niezbędnym załącznikiem wraz z kserokopiami polis ubezpieczeniowych upraw rolnych o ile rolnik je posiada.

Dodatkowe informacje