Wójt Gminy Podedwórze zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców na spotkanie w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków
Spotkanie odbędzie się 20 lutego (czwartek) o godzinie 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Podedwórzu.

Dodatkowe informacje