W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz w trosce o zdrowie Wasze i osób udzielających porad, nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania są świadczone wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail – jeśli w czasie rozmowy telefonicznej okaże się to konieczne), według poniższego harmonogramu.
Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
O przywróceniu możliwości udzielania porad osobiście w punktach zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram dyżurów NPP, NPO, Mediacja_2020_koronawirus_2.pdf)Harmonogram dyżurów NPP, NPO[PDF]517 kB

Dodatkowe informacje