Gmina Podedwórze pozyskała dotację w wysokości około 35 tys. złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach zadania „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Dzięki pozyskanej dotacji 30 kwietnia przekazaliśmy 13 szt. nowych laptopów do Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.” Ponadto 13 osobom uruchomiliśmy dostęp do szybkiego Internetu, dzięki czemu nasi uczniowie zyskali nowe możliwości kształcenia na odległość.

 

Dodatkowe informacje