W dniu 29.08.2013 r. odbyła się pierwsza  impreza integracyjna mieszkańców, zorganizowana na działce nr 82 w nowo wybudowanej altance w Antopolu.

     Altanka została wybudowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013,  jako operacja pn. „Altanka w przestrzeni publicznej – miejsce aktywizacji mieszkańców”

     W imprezie wzięło udział ok. 50 osób. Byli to mieszkańcy Antopola, (całe rodziny nawet trzy pokoleniowe) w tym sołtys i radny, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy.

     Impreza przebiegała w serdecznej atmosferze. Były rozmowy na różne tematy nurtujące mieszkańców, ognisko, degustacja potraw przygotowanych przez panie z Antopola , oraz tańce.

<<< foto galeria >>>

_____________________________________________________________________

Dodatkowe informacje