Wójt Gminy Podedwórze informuje, że w dniu 15.04.2009 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji p.n. „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego „ Dolina Zielawy”.

Projekt dofinansowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa V: Transport, Działanie 5.2. Lokalny Układ Transportowy.

 Więcej informacji uzyskają Państwo pod tym adresem.

Dodatkowe informacje