Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SOŚ.6220.11.2017 z dnia 20 lipca 2017 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L od km 3+900 do km 5+770".

.

Załączniki:
Pobierz plik (SOŚ.6220.12.2017.pdf)Obwieszczenie[PDF]215 kB

Dodatkowe informacje