Obwieszczenie 08.06.2017 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej 1096 L od km 3+900 do km 5+770

.

Dodatkowe informacje