Gmina Podedwórze z siedzibą Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, NIP 539-149-09-03 zwana Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty „Modernizację ujęcia wody „PODEDWÓRZE" ze stacją wodociągową w miejscowości Opole, na działkach Nr ewidencyjny 40/1, 41/1 oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mosty" zgodnie z pkt. I - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie.pdf)Zapytanie ofertowe[PDF]393 kB

Dodatkowe informacje