W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców odnośnie stosowania pomarańczowych worków poniżej artykuł ( LINK ) dotyczący właściwego sposobu wystawiania worków i pojemników na odpady komunalne obowiązujący na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Dodatkowe informacje