Podstawa segregacji to odpowiednie pojemniki na odpady. Nie ma segregacji bez pojemników na poszczególne rodzaje odpadów. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości powinien więc zapewnić zarówno duże pojemniki zewnętrzne, jak i mniejsze kosze, z których na co dzień korzystają mieszkańcy czy pracownicy. Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1146), a także Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) od 1 lipca 2020 r. będziemy segregować odpady na 5 frakcji. Osobne pojemniki będą miały: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane.

Szczegółowe informacje na stronie MZC

Załączniki:
Pobierz plik (ART. Czas na przygotowanie pojemników.pdf)Czas na przygotowanie pojemników[PDF]11185 kB

Dodatkowe informacje