Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Podedwórze Dz. Nr 782/2 (Urząd Gminy)

Przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430

Rodzaj przyjmowanych odpadów:

  •         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  •         chemikalia (m.in. farby, lakiery)
  •         przeterminowane środki ochrony roślin  ( NIE POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW ROLNYCH!!! )
  •         zużyte akumulatory, baterie, świetlówki i żarówki
  •         przeterminowane lekarstwa

___________________________________________________

Dodatkowe informacje