W związku z wieloma telefonami i pytaniami mieszkańców gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w sprawie odpadów budowlanych, rolniczych i przemysłowych przesyłam w załączniku ważny komunikat dotyczący odpadów przemysłowych

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat_odpady przemysBowe.pdf)Odpady przemysłowe[PDF]884 kB

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK CELOWY
z siedzibą we Włodawie

zaprasza mieszkańców Gminy Podedwórze na spotkanie edukacyjno – informacyjne w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Spotkania odbędą się w dniu 29 listopada 2016 r. według następującego harmonogramu:

1. Podedwórze o godzinie 1000 w świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi :
Podedwórze, Rusiły, Opole

2. Hołowno o godzinie 1200  w remizie OSP dla mieszkańców wsi:
Hołowno, Kaniuki, Zaliszcze

3. Bojary o godzinie 1400  w remizie OSP dla mieszkańców wsi:
Bojary, Antopol, Piechy, Grabówka, Niecielin, Nowe Mosty, Mosty
Celem spotkania jest wypracowanie prawidłowych postaw ekologicznych w zakresie segregacji odpadów oraz osiągnięcie wymiernych  i mierzalnych efektów zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w proponowanych spotkaniach.


Zarząd Międzygminnego Związku
                                                                          Celowego z siedzibą we Włodawie

Załączniki:
Pobierz plik (OgłoszenieMZC.pdf)Informacja[PDF]171 kB

Niewykorzystane materiały po remoncie czy budowie to groźne dla środowiska, długo rozkładające się odpady. Ze względu na duże rozmiary i toksyczność, nie można ich wrzucać do zwykłych kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne, nie są również uwzględnione w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Podedwórze Dz. Nr 782/2 (Urząd Gminy)

Przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430

Rodzaj przyjmowanych odpadów:

  •         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  •         chemikalia (m.in. farby, lakiery)
  •         przeterminowane środki ochrony roślin  ( NIE POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW ROLNYCH!!! )
  •         zużyte akumulatory, baterie, świetlówki i żarówki
  •         przeterminowane lekarstwa

___________________________________________________

      Segregacja polega na oddzielnym gromadzeniu poszczególnych rodzajów / frakcji odpadów, aby móc je ponownie wykorzystać. Dzięki segregacji niepotrzebne nam przedmioty nie trafiają na składowisko czyli nie zaśmiecają otaczającego nas środowiska. Aby pomóc ziemi i przede wszystkim sobie wystarczą chęci i stosowanie się do poniższych zasad.
 Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie na terenach swoich działań prowadzi dwufrakcyjną zbiórkę odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą.

FRAKCJA SUCHA

•    Szkło

   - Butelki po sokach i napojach
   - Opakowania po kosmetykach np.: flakoniki po perfumach, słoiczki po kremach
   - Słoiki po przetworach
   - Szkło gospodarcze np: szklanki
   - Szkło ozdobne

Zdejmij nakrętki, kapsle, korki i opróżnij wyrzucane przedmioty (nie musisz ich dokładnie myć), staraj się nie stłuc wyrzucanego szkła.

•    Metale

   - Opakowania stalowe i aluminiowe np.: puszki po napojach i konserwach
   - Folia aluminiowa
   - Inne elementy metalowe (z wyłączeniem części samochodowych)

•    Tworzywa sztuczne

- Plastikowe butelki po napojach
- Puste plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości np.: opakowania po środkach piorących, szamponach
- Opakowania po żywności np.: kubki i butelki po produktach mlecznych, kubki po śmietanach i jogurtach, plastikowe opakowania po owocach, woreczki, reklamówki
- Opakowania wielomateriałowe np.: kartony po sokach, mleku, mrożonkach, przyprawach
- Zużyte meble ogrodowe

Opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych zajmują dużo miejsca w pojemniku. Aby zaoszczędzić na objętości zachęcamy do zgniatania opakowań. Jest to ważna informacja szczególnie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, gdzie płatność naliczana jest na podstawie zadeklarowanej objętości wywozu odpadów.

•    Tkaniny i tekstylia

- Ubrania i tkaniny
- Ręczniki, ścierki kuchenne
- Obuwie

•    Papier i tektura


- Gazety kolorowe
- Książki
- Katalogi, ulotki
- Kartony, pudełka
- Torby papierowe
- Zeszyty
- Ścinki papierowe


Staraj się oddzielić od makulatury części które zrobione są z innych tworzyw. Złóż pudełka i kartony w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

FRAKCJA MOKRA

Odpady mokre, to odpady ulegające biodegradacji, czyli odpady z których można wyprodukować kompost. Można je gromadzić w przydomowych kompostownikach.


•    Organiczne odpady kuchenne

- Obierki, skorupki z jajek
- Resztki żywności
- Fusy z kawy i herbaty

•    Odpady z bytowania zwierząt domowych


- Żwirek z kociej kuwety
- Trociny z klatek

•    Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne

•    Odpady zielone (w osobnym pojemniku lub worku)

- Trawa
- Liście
- Zwiędłe rośliny
- Owoce


•    Popioły z pieców i kominów (w osobnym pojemniku lub worku)

 

 __________________________

www.mzcwlodawa.pl

 

Dodatkowe informacje