ASF

Obwieszczenie ( ASF )

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza na spotkanie informacyjne - ASF

Żółta strefę ochronną wprowadzono na skutek ASF - afrykańskiego pomoru świń.

Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (ASF.2017r. w 2.pdf)Treść informacji[PDF]539 kB

Rozszerzenie strefy ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie przesyła informacje Głównego
Lekarza Weterynarii o rozszerzeniu stref ASF.

Załączniki:
Pobierz plik (GIWz-402-80_2014(120).pdf)Terść pisma[PDF]666 kB

Afrykański pomoru świń (ASF)

W związku z kolejnymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) na
terenie woj. podlaskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie
zwraca się z prośbą o zamieszczenie załączonej informacji na stronie
internetowej Państwa Urzędu, jak również na tablicy ogłoszeń oraz
rozpropagowanie jej wśród sołtysów.

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka_ASF_rolnicy.pdf)Informacja[PDF]177 kB

Dodatkowe informacje