ASF

.

 
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że

w dniu 17.08.2017r. została wprowadzona strefa niebieska  ASF

na terenie Gminy Podedwórze.

Przekazuje i podaje do wiadomości informację Głównego Inspektora Weterynarii.

ASF – STREFA NIEBIESKA

.

Załączniki:
Pobierz plik (Broszura informacyjna ASF.pdf)Broszura informacyjna ASF[PDF]4774 kB
Pobierz plik (Ulotka informacyjna ASF.pdf)Ulotka informacyjna ASF[PDF]5884 kB
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5589) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Załączniki:
Pobierz plik (decyzja wyk z 14 sierp 17 2017 1481.pdf)DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI[PDF]350 kB

Dodatkowe informacje