ASF

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5589) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Załączniki:
Pobierz plik (decyzja wyk z 14 sierp 17 2017 1481.pdf)DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI[PDF]350 kB

ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego.

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie

.

.

.

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego

Dodatkowe informacje