ASF

ROZPORZĄDZENIE NR 10 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. uchylające rozporządzenie Nr 7 Wojewody Lubelskiego z 17 sierpnia 2017 r.

Inspekcja Weterynaryjna – odpowiedź na pismo hodowców trzody chlewnej skierowanej do Wojewody Lubelskiego.

Odpowiedź na pismo hodowców  trzody chlewnej skierowane do Wojewody Lubelskiego.

"Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika”

.

MAPA ASF

 
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY LUBELSKIEGO - ASF

ROZPORZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego

ASF – STREFA NIEBIESKA

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że

w dniu 17.08.2017r. została wprowadzona strefa niebieska  ASF

na terenie Gminy Podedwórze.

Przekazuje i podaje do wiadomości informację Głównego Inspektora Weterynarii.

ASF – STREFA NIEBIESKA

Dodatkowe informacje