Projekty unijne PO KL

Projekt realizowany przez Gminę Podedwórze
Projekt Nowa Perspektywa nr POKL.07.02.01-06-141/10
Projekt „Nowa Perspektywa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podsumowanie roku 2010 i 2011 z realizacji projektu „Nowa Perspektywa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz całośc w formacie PDF>>>

 

Znana z pozyskiwania środków unijnych gmina Podedwórze wyszkoliła kolejną grupę mieszkańców.

Tym razem autorzy projektu postanowili umożliwić swoim mieszkańcom nabycie nowych umiejętności z zakresu sternika motorowodnego. „Dookoła Podedwórza jest tyle miejsc, na których można uprawiać  sporty wodne, więc patent bardzo się przyda, zwłaszcza podczas pracy z najmłodszymi ” – mówi 25- letni Marcin Andrysiuk, na co dzień opiekun w Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu. Trwające od lipca zajęcia zakończyły się 10 września egzaminem. W Okunince nad Jeziorem Białym przyszli sternicy motorowodni musieli zaliczyć egzamin teoretyczny oraz praktyczny. „Oczywiście nie brakowało nerwów,  jak w każdej sytuacji związanej z egzaminem. Istotne jest również to, że grupa tak zróżnicowana wiekowo potrafiła się zintegrować i nawzajem sobie pomagać w tych trudnych warunkach” – przekonuje koordynatorka projektu Iwona Ostapiuk. Egzamin zaliczyła cała dziesięcioosobowa grupa uczestników projektu, ale nie był to koniec szkolenia.

„Projekt został pomyślany w ten sposób, aby oprócz konkretnych umiejętności zawodowych zdobyć również umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i poradnictwa zawodowego, stąd druga część szkolenia, która poszerzyła wiedzę naszych mieszkańców w temacie zasad komunikowania się przydatnych podczas podwyższania kwalifikacji zawodowych, a także starania się o zmianę pracy lub awans” – mówi Marlena Łuszczyk, z biura koordynatora projektu. Ta część szkolenia miała miejsce w Podedwórzu i składała się ze spotkań prowadzonych przez Grażynę Stankiewicz specjalistę od doradztwa zawodowego i komunikacji interpersonalnej. „Każdy z uczestników szkolenia ma w sobie ogromny potencjał, jednak nie zawsze uświadomiony. Zajęcia miały na celu wydobycie mocnych stron uczestników szkolenia, które pozwolą im z większą niż do tej pory siłą starać się o poprawienie swojego statusu społecznego np. przez znalezienie ciekawszej i lepiej płatnej pracy” - zapewnia trenerka.

Cykl szkoleń z zakresu sternika motorowodnego oraz poradnictwa zawodowego został zorganizowany jako projekt „Aktywizacja i bezpieczeństwo”. Wzięła w nim udział grupa uczestników składająca się po połowie z  osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo. Przedsięwzięcie zrealizowano przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej    Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

NOWA PERSPEKTYWA
Projekt Nowa Perspektywa nr POKL.07.02.01 – 06 – 141/10-00
Projekt „Nowa Perspektywa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W dalszym ciągu trwają zajęcia w ramach zadania 2. Utworzenie i funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu.

Pełna treść informacji - format PDF

 

Pisanie życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego czy swobodne poruszanie się po portalach oferujących propozycje zatrudnienia to najczęstsze skojarzenia z kursami doradztwa zawodowego. Tymczasem, rozpoczęte 8 września 2011r. w Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu w ramach projektu „Aktywizacja i bezpieczeństwo”, zajęcia znacznie odbiegają od tego typu myślenia. „ - Zajęcia są realizowane w 10-osobowej grupie w sześciu, 5-godzinnych blokach, przez wrzesień i październik. Przy tego typu szkoleniach jesteśmy przyzwyczajeni do wielogodzinnego wykładu tymczasem okazuje się, że są inne, bardziej efektywne metody zaktywizowania myślenia o sobie osób, które pragną polepszyć swój status w naszej społeczności” – mówi Iwona Ostapiuk - koordynator projektu.

Podczas kilkudziesięciu godzin szkolenia uczestnicy projektu biorą udział w ćwiczeniach, wykładach interakcyjnych, symulacjach sytuacji problemowych i dyskusjach. Poznają metody oraz techniki poruszania się po rynku pracy z wykorzystaniem wzmocnienia swojego potencjału oraz pozbycia się barier psychologicznych, które często uniemożliwiają aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. Zajęcia prowadzi Grażyna Stankiewicz - trener z wieloletnim doświadczeniem. „Każdy uczestnik szkolenia to nie tylko osobny życiorys, ale również ogromna emocjonalność i potencjał. Dzięki rozszerzeniu zwyczajowego doradztwa zawodowego na poradnictwo możemy popracować nad umiejętnościami miękkimi. Osoby biorące udział w szkoleniu będą bardziej skuteczne w poruszaniu się po rynku pracy, zakładaniu własnej działalności a przede wszystkim w efektywnym komunikowaniu się z innymi osobami bez czego dziś trudno zaistnieć w środowisku zawodowym”.

Grupa uczestników składa się po połowie z osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo. W programie szkolenia znajdują się m.in. takie zagadnienia jak:

poznanie własnej wartości i potencjału, sztuka autoprezentacji, skuteczne komunikowanie się z potencjalnym pracodawcą i zespołem pracowniczym, przełamanie niechęci i blokady psychologicznej w związku ze swobodnym poruszaniem się po rynku pracy a także umiejętność przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i wykorzystanie narzędzi pomagających w znalezieniu odpowiedniej oferty zawodowej.

 

„W skali całego regionu nasza gmina jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Póki istnieją takie możliwości pragniemy przygotować naszych mieszkańców tak, aby radzili sobie w każdej sytuacji, która mogłaby zwiększyć ich możliwości nie tylko na lokalnym, ale i ogólnopolskim rynku pracy” podkreśla Krzysztof Chilczuk - Wójt Gminy Podedwórze.

 

Przypomnijmy, że szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego zostały wpisane w projekt „Aktywizacja i bezpieczeństwo” realizowany jest przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

      Projekt „Aktywizacja i bezpieczeństwo” realizowany jest przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej  Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
W ramach projektu „Aktywizacja i bezpieczeństwo” 10 osobowa grupa uczestników od początku lipca starała się zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające uzyskać stopień sernika motorowodnego. We wrześniu przyszedł czas, aby sprawdzić czy zdobyte przez nich umiejętności są wystarczające do zdobycia patentu.
W minioną sobotę 10 września w ciepły i słoneczny dzień nad Jeziorem Białym w Okunince odbył się egzamin końcowy na stopień sternika motorowodnego. Niektórym udzielały się nerwy, inni cieszyli się, że będzie już po wszystkim. Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej komisja ogłosiła wyniki i można było rozpocząć świętowanie. Miło nam poinformować, że grupa 10 osób pozytywnie zaliczyła egzamin, tym samym otrzymując uprawnienia na sternika motorowodnego.
Serdecznie GRATULUJEMY nowym STERNIKOM!!!

 

{phocagallery view=category|categoryid=77|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Dodatkowe informacje