Projekty unijne PO KL

Projekt Gminy Podedwórze „Tradycja i praca”

Projekt Gminy Podedwórze „Tradycja i praca”

Projekt POKL.06.01.01-06-046/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Beneficjent: Gmina Podedwórze realizowany od dnia 01.02.2010r. do dnia 31.03.2011r.

Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Tytuł projektu: "Tradycja i praca"

Cel projektu: podjęcie zatrudnienia poza produkcja rolna/i zwierzęcą przez co najmniej 50 osób objętych projektem do końca 2011r.

Grupa docelowa: 140 osób bezrobotnych z terenu powiatu parczewskiego i bialskiego, zamieszkałych na terenach wiejskich

Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie, powiat parczewski i powiat bialski

Wartość projektu: 963.550,00zł.

Wójt Gminy
Krzysztof Chilczuk

,Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze’’

Projekt POKL.09.01.01-06-035/09-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent - Gmina Podedwórze, realizowany od dnia 01.09.2009r. przez Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Celem projektu „Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” jest poprawa jakości oferty przedszkola w Podedwórzu i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w grupie dzieci pochodzących z terenów wiejskich oraz zwiększenie stopnia świadomości społecznej o znaczeniu edukacji przedszkolnej.

Grupę docelową projektu stanowi 53 dzieci w wieku 3-6 lat.

Wartość projektu wynosi 860.974,00zł, w tym:

- 15.600,00zł – wkład własny z budżetu gminy,

- 845.374,00zł – środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 {phocagallery view=category|categoryid=49||limitstart=0|limitcount=8|fontcolor=#B88A00| detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|}

Czytaj więcej: ,Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze’’

Realizacja projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu w latach 2008- 2013

Projekt współfinansowany ze środków PO KL


Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt POKL. 07.01.02-06-167/08-00

Tytuł projektu: „ Aktywność twoją szansą

1. Nazwa beneficjenta- Gminny Ośrodek Pomocy Społęczne w Podedwórzu

Podedwórze 44

e-mail: gopsp@op.pl

woj. lubelskie

pow. parczewski

2. Poziom dofinansowania –89,5 %

3. Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej 3 osób niepracujących, długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Wartość projektu w 2008 r. – 13 613,04 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 429,38 zł.

Wartość projektu w 2009 r. - 15 000,00 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 575,00 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Promocja

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.


Projekt POKL.06.03.00-06-040/08


Tytuł projektu: „Wspólna inicjatywa, wspólny sukces”


1. Nazwa beneficjenta- Gmina Podedwórze

Podedwórze 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. lubelskie

pow. parczewski


2. Poziom dofinansowania –100%


3. Cel projektu: Poprawa sytuacji zawodowo-osobistej 20 uczestników projektu w perspektywie 2 letniej, poprzez otoczenie ich kompleksowym wsparciem, na które złożą się doradztwo i kurs zawodowy


Projekt POKL.06.03.00-06-041/08


Tytuł projektu: „Wykorzystaj swój potencjał”


1. Nazwa beneficjenta- Gmina Podedwórze

Podedwórze 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. lubelskie

pow. parczewski


2. Poziom dofinansowania – 100%


3. Cel projektu: Wyposażenie 4 osób z Gminy Podedwórze w kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu przewodnika turystycznego

Dodatkowe informacje