Projekty unijne PO KL

 

Projekt „Tradycja i praca”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

regionie;
Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku

pracy

W ramach warsztatów ,,Zdrowie i uroda” w projekcie ,,Tradycja i Praca” zakończyły się kursy z zakresu kosmetyki i masażu . Kursy te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, ale nie brakowało też panów.

Uczestnicy kursu kosmetycznego zapoznali się zagadnieniami z historii kosmetyki, podstawowymi wiadomościami dotyczącymi pielęgnacji ciała i wykonywania zabiegów kosmetycznych przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Poznawali techniki wykonywania zabiegów odżywczych, nawilżających, dotleniających ciało . Uczestnicy uczyli się podstaw przygotowania skóry twarzy do makijażu i doboru barwnych kosmetyków do typu urody.

W połowie sierpnia rozpoczął się drugi z kursów „Zdrowie i uroda” - kurs masażu. Uczestnicy zapoznawali się m.in. z zasadami i warunkami stosowania masażu klasyczne i jego technikami. W trakcie nauki masażu antycellulitowego kursanci wykonywali zabiegi na ciało wspomagające modelowanie ciała m. in. zabieg algowy i inne zabiegi typu body wrapping. Uczestnicy kursu poznali również podstawy masażu limfatycznego, masażu gorącymi kamieniami, masażu izometrycznego, oraz podstawy i zasady stosowania masażu relaksacyjnego.

 

Gmina Podedwórze

 

N A T U R A L N Y D O M

budowany jest w gminie Podedwórze w ramach projektu „ Tradycja i praca” finansowanego z Unii Europejskiej w ramach EFS.

 

Budynek powstaje na fundamencie z kamienia polnego i drewnianym szkielecie, który zapewnia bezpieczeństwo konstrukcyjne domu. Cegły z gliny i słomy, które wykonali uczestnicy warsztatów, tworzą komfortową samonośną izolację cieplną ścian i sklepienia. Dom będzie przykryty osikowym drewnianym dachem.

Jest to propozycja całkowicie ekologicznego domu o następujących zaletach:

 • używa miejscowe materiały budowlane występujące w obfitości w naturze ( glina, piach, kamień ) lub łatwo odnawialne ( np. drewno topoli, osiki ) ;

 • oszczędza energię - na budowę naturalnego domu zużywa się 15% energii w porównaniu z innymi współczesnymi technologiami ;

 • nie zanieczyszcza atmosfery, dzięki brakowi procesów wypalania ;

 • nie pozostawia żadnych odpadów,

 • po zużyciu technicznym następuje recykling całego domu.

Swoje budowle i domy mieszkalne starożytni wznosili z naturalnych materiałów.

Różnorodność takich materiałów do budowy domów jest duża. Najczęściej stosuje się ziemię , drewno , kamień , trawy – głównie bambus i trzcinę, a także słomę, jutę , wełnę czy liście. W naturalnym domu przebywa się wśród materiałów żywych , posiadających własną aurę .

W naturalnym domu jest się swobodnie owiewanym przez korzystne dla zdrowia promienie z ziemi i z kosmosu. Żyje się w Naturze.

Współczesne domy zamienione zostały w syntetyczne klatki z stali, szkła, betonu, plastyku i izolują nas od życiodajnej energii Natury, zwanej PRANA ( Indie ), CHI ( Chiny ) lub KI (Japonia). Badacze niemieccy udowodnili już, że przez ściany i stropy naszych domów z syntetycznych materiałów budowlanych przenika jedynie 15 % korzystnych dla zdrowia promieni z ziemi i kosmosu.

W Polsce najlepszą propozycją budowy domu naturalnego jest technologia , w której cegły z gliny zmieszane ze słomą, suszone na słońcu i wietrze, wypełniają drewniany szkielet. Taki mur zapewnia komfort wnętrza, nieosiągalny w domach z innych materiałów budowlanych, także w domach z klimatyzacją.

Mur z gliny i słomy „oddycha”, wchłania nadmiar wilgoci z wnętrza, ponadto promieniuje przyjemnym ciepłem, stwarzając komfort psychiczny mający korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców.

 

Stwierdzono ponadto, że glina ma właściwości lecznicze : anty-alergiczne i anty-bakteryjne, poprzez swoje własności antystatyczne redukuje zawartość kurzu w powietrzu, zwiększa odporność skóry na mikroorganizmy , zapobiega wysychaniu śluzówki dróg oddechowych, sprzyja pozytywnej jonizacji powietrza.

Trwałość domów z gliny i słomy potwierdzają używane do dzisiaj m.in. w Polsce, Niemczech, Anglii kilkusetletnie domy.

Najstarsze fragmenty budownictwa z ziemi w Gourna w Egipcie , które dotrwały do naszych czasów, pochodzą z ok. 3 200 roku pne.

Powrót do wiedzy starożytnych w budowie domów mieszkalnych jest nieunikniony.

Zdrowe domy, postawione w dobrych miejscach, z harmonijnie dobranymi kształtami, z naturalnych materiałów, pozwalające na przebywanie w nich w Naturze są domami przyszłości.

 

Dzięki szkoleniu zawodowemu jakim były warsztaty budownictwa z gliny i słomy posiadamy wykwalifikowaną ekipę budowniczych, którzy są gotowi budować takie domy .

 

Posiadamy jeszcze miejsca na szkolenia :

 • Krycie dachów strzechą

 • Budowa kominków

 • Haft

 • Koronka

 • Etnografia

INFORMACJE I ZAPISY: e-mail:tradycja @gmina-podedworze.pl; WWW.gmina-podedworze.pl; tel: 83 379 50 01; 510 641 258; 695 993 378

Projekt „Akademia Efektywnej Nauki”
realizowany w ramach PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

Umowa nr 359/POKL.09.01.02-06-064/10-00 z dnia 26.07.2010r.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Sprawozdanie

z Jednodniowej Wycieczki do Lublina - 28.09.2010r.

Cel i założenia programowe:

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej prowadzonej w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 • udział uczniów zajęć matematycznych w pokazach fizyko-chemicznych organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego;

 • wzrost zainteresowań uczniów w zakresie kompetencji kluczowych – naukowo-techniczne;

 • uczeń zdobędzie nowa wiedzę lub poszerzy posiadaną na temat zjawisk zachodzących
  w otaczającym nas świecie i praw, jakim one podlegają;

 • wyjście do kina na film pt. „Street Dance”;

 • kształtowanie kompetencji społecznych.

 

Fizyka to nauka łącząca wiele dziedzin. Obserwujemy otaczający nas świat, zastanawiamy się jakim prawom on podlega, poznajemy teorię. Uczniowie uczestnicząc w pokazach fizyko-chemicznych organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego mogli zderzyć teorię z praktyką. Ideą pokazów jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych a nieraz wręcz fascynujących dzieci i młodzież eksperymentów fizycznych. Uczniowie obejrzeli zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania
w warunkach szkolnych jak i te, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Były też takie, które sami mogli wykonać. Doświadczenia dotyczyły zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie i praw, jakim one podlegają z dziedzin: zimno-ciepło, poprzez zabawę do praw fizyki, dynamika ruchu obrotowego oraz zjawiska optyczne – widzenie. Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Starym Mieście, dzięki któremu uczniowie mogli podziwiać piękno i elegancję starych kamienic. Następnie, starsi uczestnicy wycieczki wybrali się do Cinema City na projekcję filmu pt. „Street Dance”. Śledzili oni losy bohaterów – tancerzy ulicznych, zmuszonych do pracy z tancerzami ze szkoły baletowej. Połączyła ich jednak pasja i pragnienie zajścia wysoko. „Street Dance” to ciekawa choreografia i porywające rytmy przebojów m.in. takich wykonawców, jak: N-Dubz, Chipmunk, Pixie Lott, Cheryl Cole oraz Tinie Tempah. Natomiast najmłodszym uczniom niezapomnianych wrażeń dostarczyła oglądana bajka pt. „Biała i Strzała podbijają kosmos”. Wspaniała, malowniczo zrealizowana animacja wzrusza, zaciekawia i uczy, że nawet ktoś zupełnie od nas różny, może zostać naszym najlepszym przyjacielem. Pokazuje, że razem łatwiej wyplątać się nawet z największych tarapatów i, że czasem warto oddać ostatnią kość, żeby zyskać kumpla na całe życie. Dzieci z zaciekawieniem oglądały przygody tytułowych bohaterów. Mimo, iż wieczorem można było dostrzec zmęczenie na buziach dzieci i to, że chciało im się spać, to wrażenia z pobytu w Lublinie stanowiły tak silny bodziec, że w powrotnej drodze do domu opowieściom nie było końca. W opinii uczniów wycieczka do Lublina była nie tylko wartościowa pod względem naukowym, ale także sprzyjała integracji grupy i współdziałania w niej.

 

Projekt „Tradycja i praca”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;

Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

regionie;

Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku

pracy

 

Na dzień 20.09.2010r. posiadamy wolne miejsca na następujące szkolenia:

- Zdun ( 50 h szkolenia – 5 spotkań jednodniowych ) termin X 2010r.( zajęcia z zakresu budowy i naprawy pieców, przygotowanie kafli, budowa kominków i grilli ogrodowych).

- Krycie strzechą ( 72 h szkolenia – 3 spotkania 3-dniowe ) termin IX - X 2010r.( zajęcia z zakresu krycia dachów słomą z wykorzystaniem ,,głowiaków,, i,, strzeszaków,,).

- Koronka ( 50 h szkolenia – 5 spotkań jednodniowych ) termin XI 2010r. (frywolitki i koronka szydełkowa oparta na module kratki, odtwarzanie wzorów tradycyjnych, nauka projektowania własnych wzorów).

- Haft ( 50 h szkolenia – 5 spotkań jednodniowych ) termin XII 2010r. (haft płaski muliną, haft lasetą i wstążeczką, odtwarzanie wzorów tradycyjnych, nauka projektowania własnych wzorów).

- Etnografia ( 100 h szkolenia – 5 spotkań 2-dniowych ) termin X 2010r.( zajęcia z zakresu obsługi ruchu turystycznego, nauki lokalnych tradycji i zwyczajów, gwary i miejscowej historii).

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych i nie zarejestrowanych), także rolników lub ich domowników, płatników KRUS-u (gospodarstwo rolne o powierzchni do 2 ha przeliczeniowych), zamieszkałych na terenie powiatów: parczewskiego, lubartowskiego, bialskiego i włodawskiego.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- stypendium szkoleniowe, ( 4 zł/h)

- zakwaterowanie,

- całodobowe wyżywienie,

- materiały szkoleniowe,

- poradnictwo zawodowe, spotkania indywidualne (6h/os)

- szkolenia z aktywnych technik poszukiwania pracy: ( 5 spotkań po 8h)

- pośrednictwo pracy, spotkania indywidualne (3h/os)

- certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEN,

- możliwość bezpłatnego korzystania z wiejskiego SPA ( sauna, masaż, refleksoterapia, aromaterapia i in.)

Osoby, które ukończą szkolenia będą mogły podjąć dalszą współpracę w ramach tworzonych przedsiębiorstw społecznych i wykorzystywać w praktyce uzyskane podczas szkoleń umiejętności.

 

Zajęcia odbędą się w pracowniach tematycznych w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie.

Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednego z proponowanych szkoleń.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie
www.gmina-podedworze.pl w zakładce pod ikoną „Tradycja i Praca”

 

 

 

Serdecznie zapraszamy.

Gmina Podedwórze

 

Dodatkowe informacje