Projekty unijne PO KL

Szczegółowe informacje na temat podsumowania projektu do pobrania w formacie PDF <tutaj>

{phocagallery view=category|categoryid=113|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

      Projekt „Nowa Perspektywa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Gmina Podedwórze korzysta ze środków Unii Europejskiej. W ramach pomocy Unijnej realizowany jest projekt „Nowa Perspektywa”.

 

<<<Całość dokumentu do pobrania w formacie PDF>>>

     Projekt „Nowa Perspektywa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
     W dalszym ciągu trwają zajęcia w ramach zadania 2. Utworzenie i funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu...

<<<Całość dokumentu do pobrania w formacie PDF>>>

ABC Przedsiębiorczości - jego przebieg w okresie od stycznia 2012 do marca 2012.

terść dokumentu w formacie PDF do pobrania <<<tutaj>>>

     ROZPOCZĘCIE KURSU ZAWODOWEGO ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BENEFICJENT – GMINA PODEDWÓRZE

Projekt „Nowa Perspektywa"

     Projekt „Nowa Perspektywa" jest realizowany przez Gminę Podedwórze w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji

społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii

społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

 

<<<Pełna treść informacji - do pobrania w formacie PDF>>>

Dodatkowe informacje