Projekty unijne PO KL

Projekt „Tradycja i praca”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
Działania 6.1.
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

regionie;
Poddziałania 6.1.1.
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku

pracy


Od 1 lutego 2010 roku do 31 marca 2011 Gmina Podedwórze realizuje projekt

Tradycja i Praca”. Do chwili obecnej odbyły się warsztaty ceramiczne, plecionkarskie i wikliniarskie. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników, a w szczególności pań, cieszył się kurs zielarski, w czasie którego uczestniczki zapoznawały się z rodzajami ziół, techniki ich zbierania , suszenia, ale przede wszystkim z ich właściwości leczniczymi. Z zebranych przez uczestników ziół powstały maści, olejki, nalewki. Wśród panów dużym zainteresowaniem cieszył się kurs ciesielsko-stolarski. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy uczyli się technik remontowania starych drewnianych domów, spichlerzy.

Jednym z ciekawszych i cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników jest kurs z zakresu budownictwa z gliny i słomy. W ramach tych warsztatów zostanie zbudowany dom z gliny i słomy - jest to nowatorska i ekologiczna metoda budowy domu ciesząca się coraz większym zainteresowaniem ze względu na niskie koszty budowy i ekologiczna forma.


Gmina Podedwórze

 

 

Organizacje Pozarządowe Gminy Podedworze

pierwsze lody przełamały…


Beneficjent: Gmina Podedwórze realizuje projekt „ Skuteczne NGO - Strategia współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami Pozarządowymi” od dnia 01.08.2010r. do dnia 31.03.2011r.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej;

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


Sprawozdanie z realizacji zadań projektu POKL.07.03.00-06-317/09-00 „ Skuteczne NGO - Strategia współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami Pozarządowymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


We wrześniu 2010 roku odbyły się następujące spotkania Grupy Planowania Strategicznego:Data

Poruszane zagadnienia


8 wrzesień 2010


Prezentacja uczestników

Kilka słów o organizacjach pozarządowych (NGO)

Współpraca Gminy z NGO w latach 2007-2009

Czym jest Strategia?

Współpraca międzysektorowa

Dyskusja15 wrzesień 2010


Przypomnienie najważniejszych informacji

Silne i słabe strony sektorów

Mapa korzyści współpracy międzysektorowej

Problemy współpracy

Dyskusja22 wrzesień 2010


Przypomnienie najważniejszych informacji

Oferta realizacji zadania publicznego

Zasady współpracy

Błędy popełniane przez NGO’s we współpracy z samorządem

Dyskusja


Wójt Gminy Podedworze

Krzysztof Chilczuk


 Plakat "Akademia Efektywnej Nauki"


Plakat "Tradycja i praca"

Ulotka "Tradycja i praca"

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu POKL.09.01.01-06-035/09 ,,Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

w okresie od 02 listopada 2009 r. do 29 stycznia 2010 r. odbyły się:

6. XI. 2009 r. – wycieczka do Lublina do Cinema City na projekcję filmu Walta Disneya pt. „Odlot”. Przedszkolaki wyszły z kina pod wielkim wrażeniem po tym, jak obejrzały ciekawy film trójwymiarowy, pełen zabawnych perypetii staruszka Carla Fredricksena i jego towarzysza – młodego skauta Russela

9. XI. 2009 r. – wyjazd na basen do Białej Podlaskiej; był to już kolejny kontakt przedszkolaków z pływalnią AWF, gdzie oddawały się zabawom w wodzie i kontynuowały naukę pływania pod bacznym okiem ratownika.

12. XI. 2009r. – rodzice, nauczyciele, władze gminy, dyrektor ZPO, koordynator projektu, zgromadzili się na uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości. Wspólnie z dziećmi uczcili ważną datę w historii naszego kraju, składając wieniec pod pomnikiem bohaterów poległych za wolność naszej Ojczyzny i biorąc udział w symbolicznym biegu niepodległościowym.
Następnie wójt Gminy w towarzystwie 6 letniej Wiktorii Kozioł, otworzyli uroczyście plac zabaw, urządzony dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

19. XI. 2009r. w ramach zajęć zawodopoznawczych odbyło się spotkanie z pielęgniarką. Pani Grażyna Ożygałło – pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Podedwórzu jest dzieciom dobrze znana, wiele z nich miało osobisty kontakt z panią w czasie choroby czy bilansów zdrowia. U niektórych z nich na widok białego fartucha dostrzec można było przerażenie w oczach, ale po chwili atmosfera stała się ciepła i przyjazna. Przedszkolaki dowiedziały się wiele o specyfice zawodu, o tym jak jest to zawód potrzebny, wymagający jednak wielkiego zaangażowania i poświęcenia w niesieniu pomocy ludziom. Dzieci opowiadały również o własnych doświadczeniach w kontaktach z pielęgniarką, o robieniu zastrzyków, pobieraniu krwi, opatrywaniu ran, itp.

Dodatkowe informacje