Projekty unijne PO KL

Projekt „Aktywizacja i bezpieczeństwo” realizowany jest przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Pełna treść informacji - format PDF

Projekt „Nowa Perspektywa” jest realizowany przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Pełna treść informacji - format PDF

Projekt „Nowa Perspektywa” jest realizowany przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Pełna treść informacji - format PDF

{phocagallery view=category|categoryid=66|imageid=0|limitstart=0|limitcount=4| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Gmina Podedwórze ZAPRASZA do udziału w projekcie

AKTYWIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj - dokument w formacie PDF

Informacja w formie pliku PDF znajduje się tutaj

Dodatkowe informacje